IT služby

Wifi sítě

Poskytujeme montáž, rozšíření servis a kompletní nastavení wifi sítí dle potřeb zákazníka.

Správa IT

Zajišťujeme kompletní zabezpečení správy a údržby počítačových sítí a příslušenství.